ขับเคลื่อนโดย Blogger.

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ผลงานของผู้จัดทำ

ผลงาน ......................
แข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการวิชาคณิตศาสตร์ได้รองชนะเลิศอันดับ1
-Has received the gold medal award in "Handwriting contest"
-ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดลำเซิ้งอีสาน บุญคูณลานจังหวัดอำนาจเจริญ
-ได้รับรางวัลเป็นนักเรียนที่มีการเรียนเฉลี่ยดีเด่น
-ได้รับรางวัลชนะเลิศแข่่งขันค้นคำศัพท์จากพจนานุกรม
-ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันคัดลายมือ
-ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย

วุฒิบัตรการสำเร็จการศึกษา ระดับฉันม.ต้น ดรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม

ชนะเลิศ การประกวดรำเชิ้งอีสานได้รับรางวัลชมเชย  การแข่งขันคัดรายมือ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1


ชนะเลิศ  แข่งขันการค้นศัพท์จากพจนานุกรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ประวัติผู้จัดทำ

ประวััติ ....อันยอง

ชื่อนางสาว กาญจนา กุดเป่ง
ชื่อเล่น อันยอง ฉายา น้องแบน
เกิดวันที่ 5 กันยายน 2538
ที่อยู่ 19 ม.8 ต. คำพระ อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ 37240
จบชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านท่ายางชุม
จบชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที6/10 เลขที่53 โรงเรียนอำนาจเจริญ
E-mail : kanchana_angsa@hotmail.com
Facebook: A Anyong ninegirl
 คติประจำใจ สวย แกร่ง แต่ไม่ก้าวร้าว
คติในการเรียน.......อยากสูงต้องเขย่ง
                         อยากเก่งต้องขยัน
.